རིན་མེད་སྨན་སྦྱིན་གནང་ཡུལ་དུ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བཞིན་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་བ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་རྡོར་གདན་གྱི་ཉེ་འདབས་ Sujata Vihar Tourist Complex ཞེས་པའི་ཁང་བཟང་ཐོག་བརྩེགས་འོག་མར་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་རིན་མེད་སྨན་སྦྱིན་གནང་ཡུལ་དུ་༧སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་དགེ་མི་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བཞིན་པ།

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Right-Column-Pics4.jpg

བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་དྲུག་པ།

Tibetan / English / Chinese •  FrenchGerman • IndonesianKorean • PolishRussianSpanish  • Vietnamese 

སྨོན་ལམ་གསུང་ཆོས།

བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་བཀའ་ཁྲིད། གོ་ཤྲི་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ།
ཕྱི་ཟླ་ 1 ཚེས་ 28 ནས་ 30 བར། 2020 ལོ་